Deze site is in ontwikkeling

Metalol (metacognitie door LOL te maken) is een project in ontwikkeling - mede gefaciliteerd door de Stichting Bijbrengen - met als eigenaren Anneke Hylkema en Rob Slagter. Het project heeft als doel de LOL-methode digitaal toegankelijk te maken voor iedere geïnteresseerde. LOL staat voor leren ondernemend te leren. Een methode waarin de lerende leert om zijn of haar liefhebberijen middels een eigen onderneming te verbinden met de leerdoelen uit het regulier onderwijs. De methode is bedacht door Rob Slagter. Anneke Hylkema ondersteunt samen met Iris Hermens als lolmakers het onderwijs bij het implementeren van deze methode. Dit doen zij door het bouwen van een LOLmaakplaats op een school.

Metalol

Inleiding

Metalol is ook een afkorting voor Metalol Hydrochloride, maar die afkorting bedoelen we hier niet. LOL is echter net zo ingewikkeld om te maken. Vandaar dat op deze site allerlei hulpmiddelen worden aangeboden, zodat je niet de formule achter LOL hoeft te weten, om het goed te kunnen toepassen. Net als je bij autorijden niet hoeft te weten hoe de motor precies werkt. Dankzij de hulpmiddelen hoef je alleen een weg te kiezen en (bij) te sturen, schakelen, gas te geven of te remmen.

 

Waarom?

De wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (de WRR) onderstreept in 2014 het belang van de zogenaamde metacognitieve vaardigheden. Volgens de WRR geven deze vaardigheden leerlingen het leervermogen om voorbereid te zijn op wat de toekomst van hen zal vragen, namelijk kritisch en actief deel te nemen aan de maatschappij. Deze 21st century skills vormen een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma van het entreprenasium. Lees meer hierover op de entreprenasium wiki. Om deze vaardigheden te trainen heeft Rob Slagter - een van de stichters van het entreprenasium - de methode LOL bedacht. Een methode die ook heel goed buiten het entreprenasium kan worden gebruikt.

 

Hoe?

Op het entreprenasium wordt vanaf het begin LOL gemaakt. Dat begint met een light versie en gaat uiteindelijk over in het zelfstandig door leerlingen kunnen inrichten van hun leerproces. Op dit moment zijn er verkenning om al LOL te maken op basisscholen. Een voorbeeld van LOL maken is van een leerling uit groep 7 die een grote passie heeft voor duiken en op die manier veel leerdoelen, uit de vakken die hij anders (straks) op school zou krijgen, op een voor hem aantrekkelijke alternatieve manier kan bereiken.